Onze taxatie tarieven

Onze taxatie tarieven liggen als volgt:

Vast tarief van € 749,- inclusiefBTW, voorschotten/ leges e.d.

De kosten die wij in rekening brengen voor het gebruik van NHG en/of NWWI bedragen € 60,- inclusiefBTW. Vraag uw hypotheekadviseur of uw geldverstrekker een NHG en/of NWWI taxatie verlangt. Voor appartementen rekenen wij een toeslag van € 121,- incl. BTW.

Binnen één dag na het ontvangen van de opdracht tot taxatie, maken wij de afspraak voor de daadwerkelijke opname / taxatie ter plaatse. Normaal gesproken leveren wij het taxatierapport dan binnen 5 dagen.

Indien u een spoedtaxatie wenst te ontvangen, dan kan het taxatierapport binnen één werkdag na opname gereed zijn en geleverd worden, mits wij niet in afwachting zijn van belangrijke informatie van externe bronnen (gemeente, provincie, bodemonderzoek enz.).

Taxatie aanvragen

Ga naar ons contactformulier om een taxatie aanvraag bij ons te plaatsen.